AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của lớp chim

  • A. Chim là động vật biến nhiệt.
  • B. Có mỏ sừng
  • C. Mình có lông vũ bao phủ
  • D. Phổi có mạng ống khí, túi khí và tim bốn ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>