• Câu hỏi:

  Đặc điểm của khỉ hình người là:

  • A. Có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài.
  • B. Có chai mông nhỏ, túi má nhỏ, không đuôi.
  • C. Không có chai mông, túi má và đuôi.
  • D. Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC