• Câu hỏi:

  Đặc điểm của giun tròn khác với giun dẹp là?

  • A. Cơ thể đa bào
  • B. Sống kí sinh
  • C. Có hậu môn
  • D. Ấu trùng phát triển qua nhiều vật trung gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC