AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất ẩm?

  • A. Cơ thể lưỡng tính
  • B. Hệ tuần hoàn kín
  • C. Hô hấp qua da
  • D. Cơ thể phân đốt, có vòng tơ ở mỗi đốt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>