ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là :

  • A. Luôn có trục đối xứng 
  • B. Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng 
  • C. Luôn có tâm đối xứng
  • D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 42365

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1