• Câu hỏi:

  Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là :

  • A. Luôn có trục đối xứng 
  • B. Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng 
  • C. Luôn có tâm đối xứng
  • D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC