ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của con đường thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật là:

  • A. lượng nước thoát ra lớn, không thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.
  • B.  lượng nước thoát ra nhỏ, không thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.
  • C. lượng nước thoát ra nhỏ, có thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.
  • D.  lượng nước thoát ra lớn, có thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27036

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON