AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của bào tử là:

  • A. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.
  • B. Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội.
  • C. Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội.
  • D. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>