• Câu hỏi:

  Đặc điểm của ăn mòn điện hóa là:

  • A. Không phát sinh dòng điện.
  • B. Có phát sinh dòng điện
  • C. Tốc độ ăn mòn phụ thuộc vào nhiệt độ
  • D. Tốc độ ăn mòn không phụ thuộc vào nhiệt độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC