YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chỉ có ở virut mà không có ở vi khuẩn là

  • A. có cấu tạo tế bào
  • B. chỉ chứa ADN hoặc ARN
  • C. chứa cả ADN và ARN
  • D. chứa ribôxôm, sinh sản độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5022

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA