AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cấu tạo nào khiến chân khớp đa dạng về tập tính và về môi trường sống?

  • A. Đặc điểm cấu tạo ngoài.
  • B. Đặc điểm cấu tạo của hệ thần kinh và giác quan.
  • C. Đặc điểm cấu tạo trong.
  • D. A và B đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>