YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đá vôi tuổi Đêvon và Cacbon - Pecmi có nhiều ở miền Bắc nước ta là loại đá: 

  • A. Trầm tích biển
  • B.  Trầm tích lục địa
  • C. Macma
  • D. Biến chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đá vôi tuổi Đêvon và Cacbon - Pecmi có nhiều ở miền Bắc nước ta là loại đá trầm tích biển

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA