• Câu hỏi:

  Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động: 

   

  • A. Tạo nguồn hàng tập trung cho xuất khẩu  
  • B. Giảm bớt tình trạng độc canh   
  • C. Giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường  
  • D. Tạo điều kiện cho nông nghiệp hàng hoá phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC