RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cường độ dòng điện chạy qua một bóng đèn là 1,2A khi mắc nó vào hiệu điện thế 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng thêm 0,3A thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm bao nhiêu? 

  • A. Tăng 5V.
  • B. Tăng 3V.
  • C. Giảm 3V
  • D. Giảm 2V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ định luật Ôm ta có điện trở bóng đèn: R = U/I = 12/1,2 = 10Ω.

  Khi tăng thêm cường độ dòng điện là I’ = 1,5A, vậy U’ = 1,5.10 = 15V.

  Vậy ta phải tăng U thêm ∆U = U’ – U = 15 – 12 = 3V

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>