• Câu hỏi:

  "Cuộc cách mạng trắng" tập trung trong ngành nào? 

  • A. Công nghiệp
  • B. Nông nghiệp
  • C. Dịch vụ
  • D. Chăn nuôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC