AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 15 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 40 km/h và của ô tô chạy từ B là 35 km/h. Chọn A làm mốc, thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chiều chuyển động của hai xe làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô chạy từ A và từ B lần lượt là ? 

  • A. xA = 40t; xB = 35t + 15.          
  • B. xA = 40t + 15; xB = 35t.
  • C.  xA = 40t; xB = 35t – 15.                 
  • D. xA = -40t; xB = 35t.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  A là mốc → tọa độ ban đầu của 2 xe là  \({x_{0A}} = 0km;{x_{0B}} = 15km\).

  Hai xe chuyển động theo chiều dương \( \Rightarrow {v_A} = 40km/h;{v_B} = 35km/h\).

  Phương trình chuyển động của vật là  \(x = {x_0} + vt\) 

  Phương trình chuyển động của ôtô chạy từ A và B lần lượt là

  \({x_A} = 40t;{x_B} = 15 + 35t\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>