YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cư dân thuộc văn hoá Đông Sơn là người? 

  • A. Lạc Việt 
  • B. Khơ me
  • C. Chăm Pa
  • D. Phù Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA