AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Crom không phản ứng với chất nào sau đây?

  • A. Dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng.
  • B. Dung dịch NaOH đặc, đun nóng.
  • C. Dung dịch HNO3 đặc, đun nóng.
  • D. Dung dịch HNO3 đặc, đun nóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>