AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Crom được điều chế bằng phương pháp:

  • A. Nhiệt nhôm: Cr2O3 + 2Al → 2Cr + Al2O3
  • B. Thuỷ luyện: 2CrCl3 + 3Zn → 2Cr + 3ZnCl2
  • C. Điện phân Cr2O3 nóng chảy: 2Cr2O3  4Cr + 3O2
  • D. Điện phân dung dịch CrCl3: 2CrCl3     2Cr + 3Cl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>