AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức biểu thị định luật Ôm là: 

  • A. R = U/I   
  • B. I = R/U    
  • C.  I = U/R
  • D. R = U/I

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công thức biểu thị định luật Ôm là I = U/R

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>