• Câu hỏi:

  Công bội nguyên dương của cấp số nhân (un) thoả mãn \(\left\{ \begin{array}{l}
  {u_1} + {u_2} + {u_3} = 21\\
  \frac{1}{{{u_1}}} + \frac{1}{{{u_2}}} + \frac{1}{{{u_3}}} = \frac{7}{{12}}
  \end{array} \right.\) là

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giải hệ phương trình 

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  {y_1}\left( {{q^2} + q + 1} \right) = 21\\
  \frac{1}{{{u_1}}}\left( {1 + \frac{1}{q} + \frac{1}{{{q^2}}}} \right) = \frac{7}{{12}}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow q = 2
  \end{array}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC