ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để xác định các nhóm chức trong phân tử glucozơ?

  • A. quỳ tím.
  • B. kim loại Na.
  • C. Cu(OH)2.
  • D. H2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 149

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1