AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có tám suất điện động cùng loại với cùng suất điện động ξ = 2V và điện trở trong r = 1Ω. Mắc các nguồn thành bộ hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy song song. Suất điện động ξb và điện trở trong rb của bộ này bằng 

  • A. ξb = 4V, rb = 2Ω.    
  • B. ξb = 6V, rb = 4Ω.
  • C.  ξb = 6V, rb = 1Ω.       
  • D. ξb = 8V, rb = 2Ω.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>