AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ sở để xây dựng tháp sinh khối là

  • A. Tổng sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng tính trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích
  • B. Tổng sinh khối bị tiêu hao do hoạt động hô hấp và bài tiết
  • C. Tổng sinh khối mà mỗi bậc dinh dưỡng đồng hóa được
  • D. Tổng sinh khối của hệ sinh thái trên một đơn vị diện tích

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>