AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có mấy cách để khởi động một chương trình?

  • A. Có 1 cách
  • B. Có 2 cách
  • C. Có 3 cách
  • D. Có 4 cách

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 2 cách để khởi động một chương trình:

  • Sử dụng Menu Start;
  • Nháy đúp chuột vào biểu tượng tương ứng của chương trình.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>