ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác nhân gây đột biến

  • A. Làm đứt gãy NST, rối loạn nhân đôi NST, trao đổi chéo không đều giữa các crômatít
  • B. Làm đứt gãy NST, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi ADN
  • C. Tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít
  • D. Làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1