• Câu hỏi:

  Cơ cấu thành phần kinh tế đng diễn ra theo hướng.

  • A. Tăng cường vai trò kinh tế Nhà uwossc, hạn chế sự phát triển kinh tế ngoài Nhà nước.  
  • B. Phát huy nhiều hình thức sở hữu, nhiều hình thức kinh doanh.
  • C. Hạn chế sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
  • D. Tập trung cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, coi nhẹ khu vực kinh tế trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC