AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu nghành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là

  • A. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất cao.
  • B. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp có xu hướng giảm nhanh.
  • C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>