• Câu hỏi:

  Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

  • A. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp rất nhỏ, tỉ trọng nghành dịch vụ rất cao.
  • B. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp còn tương đối nhỏ.
  • C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.
  • D. Tỉ trọng nghành công nghiệp – xây dựng cao nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC