AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu nền kinh tế bao gồm:

  • A. Nông – lâm - ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng dịch vụ.  
  • B. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu vốn đầu tư.
  • C. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.
  • D. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>