• Câu hỏi:

  Cơ cấu lãnh thổ là kết quả của

  • A. Quá trình phân công lao động theo lãnh thổ.  
  • B. Khả năng thu hút vốn đầu tư theo lãnh thổ.
  • C. Sự phân bố dân cư theo lãnh thổ.  
  • D. Sự phân hóa về điều kiện tự nhiên theo lãnh thổ.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC