AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu kinh tế được hình thành dựa trên chế độ sở hữu là

  • A. Cơ cấu lãnh thổ.
  • B. Cơ cấu nhanh và thành phần kinh tế.  
  • C. Cơ cấu thành phần kinh tế.
  • D. Cơ cấu nhanh kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>