AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu công nghiệp được biểu hiện ở

   

  • A. Các ngành công nghiệp trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp  
  • B. Mối quan hệ giữa các ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp  
  • C. Tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp  
  • D. Thứ tự về giá trị sản xuất của mỗi ngành trong toàn b ộ hệ thống các ngành công nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>