ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có các dung dịch riêng biệt sau: H2N-(CH2)2-CH(NH2)-COOH; C6H5NH3Cl; ClH3N-CH2-COOH; HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH; H2N-CH2-COONa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là:

  • A. 2.
  • B. 5.
  • C. 4.
  • D. 3.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các amino axit có số nhóm COOH lớn hơn NH2; muối của amin đều thủy phân cho môi trường axit có pH < 7.
  ⇒ Có 3 chất thỏa mãn là: C6H5NH3Cl; ClH3N-CH2-COOH; HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1