ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có 3 chất lỏng benzen,anilin,stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là:
   

  • A. giấy quỳ tím
  • B. dd NaOH
  • C. nước brom
  • D. dd phenolphtalein
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  đáp án là nước brom. Anilin td với nước brom cho kết tủa trắng. Stiren td với nước brom với nhiệt độ làm mất màu nước brom.

   Anilin không có làm quì tím đổi màu

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1