AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây, khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 10m. Tính vận tốc truyền sóng biển. 

  • A. 1,5 m/s
  • B. 4 m/s
  • C. 2,5 m/s
  • D. 2 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét tại một điểm có 10 ngọn sóng truyền qua ứng với 9 chu kì:

  T= 36/9 = 4s. 

  Vận tốc truyền sóng: v = λ/T = 10/4 = 2,5(m/s) .

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>