• Câu hỏi:

  Classical music______

  • A. is different from people to people
  • B. is different to understand so the listener always has to think about it.
  • C. was composed by famous musicians very long time ago.
  • D. is necessary for people because it makes life more colorful.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC