AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuyển giao mọi thành tựu của nhân loại sẽ có những thách thức như thế nào? 

  • A. Sự cạnh tranh quyết liệt. 
  • B. Chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên. 
  • C. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế. 
  • D. Trở thành thị trường tiêu thụ cho các cường quốc kinh tế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>