AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuyển động nào sau đây là chuyển động đều? 

  • A. Vận động viên trượt tuyết từ dốc núi xuống
  • B. Vận động viên chạy 100m đang về đích 
  • C. Máy bay bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh
  • D. Không có chuyển động nào kể trên là chuyển động đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>