AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chức năng của tuần hoàn máu là?

  • A. Vận chuyển chất dinh dưỡng và oxi đến tế bào
  • B. Vận chuyển chất thải và cacbonic đến cơ quan bài tiết
  • C. Vận chuyển oxi về phổi và cacbon từ phổi về tim
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA