AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là:

  • A. Tạo các bài trình chiếu
  • B. Trình chiếu các trang của bài trình chiếu
  • C. Soạn thảo văn bản
  • D. Câu A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>