YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Choose the word that has the underlined part different from others: ten, twenty, pen, he

  • A. ten
  • B. twenty
  • C. pen
  • D. he

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ten /ten/ mười

  twenty /ˈtwen.ti/ hai mươi

  pen /pen/ cây bút

  he /hiː/ anh ấy

  D có phần gạch chân phát âm là "iː", còn lại là "e"

  => Chọn đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 301756

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON