ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án sai khi nói về biên độ dao động cưỡng bức

  • A. Phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực
  • B. Phụ thuộc vào tần số của ngoại lực  
  • C. Không phụ thuộc lực ma sát
  • D. Phụ thuộc lực ma sát

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE