ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng: Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản 

  • A. chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới .
  • B.  nhận được toàn bộ ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới .
  • C. không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới .
  • D. không nhận được nhiều ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới .
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới .

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 8186

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1