AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Chọn câu trả lời đúng

    Sở dĩ chó có thể phát ra những tiếng động lạ mà con người không nghe hấy là vì: 

    • A. Tai chó nhạy với hạ âm
    • B. Tai chó thường hay áp xuống đất do vậy mà phát hiện được âm thanh nhỏ ngay cả khi đang ngủ
    • C. Tai chó nhạy với cả siêu âm
    • D. Cả ba câu trên đều đúng

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>