AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng

  Âm thanh: 

  • A. Chỉ truyền được trong chất khí
  • B. Truyền được trong chất rắn và chất lỏng và chất khí
  • C. Truyền được trong chấ rắn, chất lỏng, chất khí và cả chân không
  • D. Không truyền được trong chất rắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>