AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đầy đủ nhất

  Gương cầu lõm có thể tạo ra: 

  • A. ảnh ảo, lớn hơn vật
  • B. ảnh thật
  • C. ảnh ảo lớn hơn vật khi đặt gần sát gương, ảnh hật khi vật ở xa gương
  • D. ảnh hứng được trên màn chắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Câu trả lời đầy đủ nhất: gương cầu lõm có thể tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật khi vật đặt gần sát gương, ảnh thật khi vật ở xa gương

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>