RANDOM
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai.

  Trường hợp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản? 

  • A. Đưa xe máy lên xe tải.
  • B. Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường.
  • C. Kéo xe máy ra khỏi hố sâu, khi xe bị sa hố.
  • D. Không có trường hợp nào kể trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cả ba trường hợp đều có thể dùng máy cơ đơn giản

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>