AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai. Lực là nguyên nhân làm cho vật 

  • A. đang chuyển động thẳng đều thì chuyển động nhanh lên
  • B. đang chuyển động thẳng thì chuyển động cong
  • C. đang chuyển động thẳng đều thì tiếp tục chuyển động thẳng đều
  • D. đang chuyển động thẳng thì dừng lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>