YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu đúng

  • A. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh
  • B. Ba đường thẳng cắt nhau tạo thành ba cặp góc đối đỉnh
  • C. Bốn đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>