AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng

  • A. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng
  • B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng
  • C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng
  • D. Quang phổ liên tục phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>